Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Naar hoofdinhoud

Organisatie

Het Groninger Museum is extrovert, eigenzinnig en veelkleurig. De kwalitatief hoogstaande collecties en presentaties vormen de basis om de verbinding tussen bezoeker en museum en de bezoekers onderling te versterken. Het Groninger Museum wil een zo breed mogelijk publiek verwonderen, aanzetten tot meningsvorming en uitnodigen tot vaak en gevarieerd gebruik.’

Directie

Andreas Blühm (Algemeen directeur)

Esther Moesker (Zakelijk directeur)

Conservatoren

Nadia Abdelkaui (Conservator De Ploeg en Groningse Kunst sinds 1850)

Egge Knol (Archeologie, geschiedenis en oude regionale kunst(nijverheid))

Ruud Schenk (Moderne beeldende kunst en kunst uit de 20e eeuw)

Mark Wilson (Chief curator)

Afdelingshoofden

Sietse Bijsterveld (Beveiliging)

Sander Daams (Educatie & publieksinformatie)

Henk Jelijs (Facilitaire Zaken / Technische Dienst)

Geert Slagter (Controller)

Karina Smrkovsky (Communicatie/PR/Marketing)

Marlon Steensma (Collecties)

Coördinatoren

Jeannette Beer (Publieksbalies)

Fabiola Bierhoff (Tentoonstellingen)

Ingrid Blondeau (P&O)

Annetje de Boo (Online communicatie & digitale projecten)

Willemien Bouwers (PR & communicatie)

Rob Dijkstra (Informatiecentrum)

Ademiek Gerritsma (Evenementen & relatiebeheer)

Saskia van Hijum (Evenementen)

Geertje Smeding (Outreach)

De Raad van Toezicht van de Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande bestaat uit de volgende personen:

De heer Johan Remkes (voorzitter, auditcommissie en remuneratiecommissie)

Nevenfuncties:
- Voorzitter Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen
- Voorzitter Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst
- Voorzitter Forum voor Stedelijke Vernieuwing
- Voorzitter Raad van Toezicht Verweij-Jonker Instituut
- Lid College Bodemdaling Groningen
- Voorzitter Raad van Commissarissen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)
- Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Portaal in Utrecht


Mevrouw Cathy Jager (toezichthouder)
Hoofd Bureau Collecties & Tentoonstellingen van het Rijksmuseum Amsterdam;
Programmaleider 4Huisbureau Collectiecentrum Nederland in Amersfoort.

Nevenfunctie:
- Lid Raad van Toezicht Museum Speelklok, Utrecht


Mevrouw Agnes Koops (lid auditcommissie)
- Lid Raad van Bestuur van PWC Nederland N.V.
- Voorzitter van PwC Accountants N.V.

__

De heer Sander Prinsen (lid remuneratiecommissie)
Move Fast Ventures

__

Prof. dr. Elmer Sterken (lid auditcommissie)
Professor Monetaire Economie, Rijksuniversiteit Groningen;
Speciaal Adviseur van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nevenfuncties:
- Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek
- Voorzitter van het bestuur van QANU
- Voorzitter van het bestuur van de Stichting Socrates
- Secretaris/penningmeester van de Stichting Nicolaas MuleriusfondsMevrouwNathalie de Vries
Directeur/eigenaar MVRDV, bureau voor architectuur en stedenbouw Rotterdam;
Professorin für Baukunst aan de Kunstakademie Düsseldorf;
Stadsbouwmeester Groningen.

Nevenfuncties:
- Voorzitter BNA, de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus
- Lid Raad van Toezicht Witte de With Center for Contemporary Art Rotterdam
- Lid strategisch panel High Speed 2 (HS2) London


Mevrouw Charlotte Wekker (toezichthouder)
Docent Sociale Studies Hanzehogeschool Groningen;
Adviseur strategisch beleid inclusie en diversiteit van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool;
Adviseur gemeente Westerkwartier.


Beloningsbeleid
De functie van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht is onbezoldigd. De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.

De bezoldiging van de directie staat in verhouding tot de omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden. Het Groninger Museum volgt de museum CAO.

Profielschets
Download hieronder de profielschets van de Raad van Toezicht.

Naam Anbi > Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande

Ook bekend als > Groninger Museum

Telefoonnummer > 050-3666555

K.v.K. > 02058065

RSIN/Fiscaal nummer > 002890653

Website adres > www.groningermuseum.nl

E-mail > info@groningermuseum.nl

Adres > Museumeiland 1

Postcode > 9711 ME

Plaats > Groningen

Postadres > Postbus 90

Postcode > 9700 ME

Plaats > Groningen

Link belastingdienst

Het tentoonstellingsprogramma van het Groninger Museum wordt ontworpen en goedgekeurd door de directie en conservatoren van het museum en is uitsluitend gebaseerd op uitnodigingen. Het tentoonstellingsprogramma wordt ongeveer twee jaar van tevoren gepland.

De directie en conservatoren van het museum volgen actief de Nederlandse en internationale hedendaagse kunst, maar accepteren ook tentoonstellings- en projectvoorstellen. Dit kan naar onze directeur gestuurd worden op het volgende e-mailadres: abluhm@groningermuseum.nl (alleen per e-mail!). Uw voorstel moet voorzien zijn van een motivatie voor het tentoonstellingsconcept of thema (1 pagina) en maximaal 6 beelden (.jpeg, 300 dpi, maximaal 1MB).

Aangezien ons tentoonstellingsprogramma alleen op uitnodiging is, geven we geen feedback over de voorstellen die worden ingezonden. Als uw voorstel succesvol is, zullen de conservatoren van het museum direct contact met u opnemen.

© 2021 Groninger Museum. All rights reserved.

Concept & art direction

...,staat

Concept & design
Rudo Menge

Studio Pek & Veren

Interaction and development
Slash2

Editor en contentmanager
Annetje de Boo

Contact: webmaster@groningermuseum.nl

Raad van Toezicht Groninger Museum. Vlnr: Jacob Kielman, Johan Remkes, Elmer Sterken, Charlotte Wekker, Agnes Koops, Sander Prinsen, Nathalie de Vries, Cathy Jager
Raad van Toezicht Groninger Museum. Vlnr: Jacob Kielman, Johan Remkes, Elmer Sterken, Charlotte Wekker, Agnes Koops, Sander Prinsen, Nathalie de Vries, Cathy Jager © Foto: Gea Schenk