Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Naar hoofdinhoud
Overzicht
Persbericht

Groninger Museum zoekt voorzitter Raad van Toezicht

donderdag 16 september 2021
Het Groninger Museum, foto gemaakt door Michelle Wever
Het Groninger Museum, foto gemaakt door Michelle Wever

Het Groninger Museum zoekt een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht. De huidige voorzitter, Johan Remkes, zit in de laatste fase van zijn zittingstermijn en stopt daarom in december 2021. In september wordt een wervingsprocedure opgestart.

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit zes leden. Afgelopen jaar is de Raad versterkt met Agnes Koops, Elmer Sterken, Cathy Jager en Charlotte Wekker. Nathalie de Vries en Sander Prinsen zijn al langer lid.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en de algemene gang van zaken binnen het Groninger Museum. De Raad stelt het beleid van het museum vast, ziet toe op de uitvoering ervan, fungeert als klankbord en geeft advies. Daarnaast wordt toezicht gehouden op de financiële huishouding van het museum en is er de verantwoordelijkheid voor het goedkeuren van de begroting en de jaarstukken. Tenslotte vervult de Raad de werkgeversrol ten aanzien van de statutaire directie.

Noot voor de redactie
www.groningermuseum.nl/organisatie

www.groningermuseum.nl/vacatures

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, PR en Marketing;
Willemien Bouwers, wbrouwers@groningermuseum.nl +31 (0)50 3666 510
Karina Smrkovsky, ksmrkovsky@groningermuseum.nl 050 3 666 512