Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Naar hoofdinhoud

Schenken en nalaten

Mendinipaviljoen
Mendinipaviljoen © Foto: Peter Tahl

Schenken aan het Groninger Museum

Het Groninger Museum is een van de meest spraakmakende musea van Nederland. Het bijzondere gebouw is, naast de Martinitoren, een belangrijk icoon van de stad Groningen geworden. Het museum beheert een zeer brede collectie, variërend van Groninger oudheden tot hedendaagse kunst, mode en design van internationale allure. Mede dankzij de soms spectaculaire tentoonstellingen is het Groninger Museum een van best bezochte kunstmusea buiten de Randstad. Sinds het huidige gebouw in 1994 werd geopend heeft het Groninger Museum al ruim vijf miljoen bezoekers mogen ontvangen. Om dit succes te kunnen voortzetten doen wij een beroep op mensen die het Groninger Museum een warm hart toedragen.

De Geefwet biedt belastingvoordeel aan mensen en bedrijven die bereid zijn geld te geven aan culturele instellingen. Om geld in het kader van de nieuwe Geefwet te kunnen ontvangen moet de betreffende instelling de zogenaamde ANBI-status hebben, wat betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling. Het Groninger Museum heeft deze ANBI-status, en daarom is het door de fiscus aantrekkelijker gemaakt om aan het Groninger Museum te schenken.

Indien u dat wenst, kunt u uw gift speciaal bestemmen voor een specifieke activiteit van het Groninger Museum, zoals: aankopen, een tentoonstelling, onderzoek, restauratie, educatie of een bijdrage voor een nieuw familieatelier.

Wanneer u een financiële schenking doet aan het Groninger Museum mag u deze gift met 25% verhogen voordat u deze aftrekt van uw belastingen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken.

Let op: In Nederland geldt een drempel voor giften van 1% van uw bruto salaris maximaal oplopend tot 10 %, met een minimum van € 60. Voor periodieke giften geldt géén drempel.

Bijvoorbeeld: U schenkt het Groninger Museum € 100. U mag dan € 125 aftrekken van uw inkomstenbelasting. Als u 30 % belasting betaalt betekent dit dat u van iedere € 100 die u schenkt € 37,50 terugkrijgt

(30% van € 125 is € 37,50). Betaalt u 40% belasting, dan stijgt de teruggaaf naar € 50; en bij 52 % belasting stijgt de teruggaaf naar € 62,50.

In de Geefwet staat dat uw belastingaftrek maximaal verhoogd mag worden met € 1.250 per jaar. Dat betekent dat u per jaar € 5.000 mag schenken aan het Groninger Museum. Want € 1.250 komt overeen met 25% van een schenking van € 5.000. Wilt u meer geven, dan kan dat maar u mag niet meer dan € 1.250 erbij tellen voor de aftrek.

Als u het museum voor een aantal jaren achtereen wilt steunen, kunt u de schenkingen in een notariële akte vast laten leggen. Het bedrag wordt dan voor een periode van ten minste vijf jaar vastgelegd.

Een periodieke gift is een gift in de vorm van een vaste en gelijkmatige periodieke betaling aan het Groninger Museum die minimaal vijf jaren loopt. Een periodieke gift moet in een notariële akte worden vastgelegd. Indien dit het geval is, kan elke termijn worden afgetrokken van het inkomen in het jaar waarin de termijn wordt betaald. Het fiscale voordeel is hier dus groter dan bij een eenmalige schenking. Ook hier geldt dat uw verhoging van de aftrek niet groter mag zijn € 1.250 per jaar.

Bijvoorbeeld: U schenkt het Groninger Museum € 1.000 per jaar. Dit bedrag mag u met 25% verhogen tot € 1.250 en dit vormt uw aftrekpost. Bij het toptarief van 52% krijgt u tot een maximum van elke € 1.000 per jaar € 650 van de fiscus terug.

Een gift van € 1.000 kost u dan in feite maar € 350. Ook hier geldt het volgende: U mag € 10.000 schenken, maar u mag dan maar € 11.250 aftrekken.

Bent u van plan om het museum een bepaald bedrag na te laten? Dan kunt u dat doen door het Groninger Museum als erfgenaam te benoemen. Uiteraard kunt zelf aangeven wat u uit uw nalatenschap aan het museum wilt geven. Dit wordt dan vastgelegd in uw testament. Wanneer u een tevoren vastgesteld bedrag wilt doneren, kunt u ons een legaat toewijzen. Het museum is vrijgesteld van schenkingsrecht en successierecht, dus weet u zeker dat uw gift daar terecht komt waar u wilt! Alle schenkingen en nalatenschappen worden door het museum beheerd en strikt voor museale activiteiten aangewend. Als u dat wenst, kunt u uw gift voor een activiteit in het bijzonder bestemmen. Het museum heeft hiervoor een aantal bijzondere projecten geselecteerd: aankopen, een tentoonstelling, onderzoek, restauratie, educatie, of een bijdrage voor een nieuwe ontvangstruimte voor families.

Nalaten aan het Groninger Museum. Kijk hier hoe u dit kunt regelen.

Informatie en contact

We bekijken graag samen met u welke bestemming het beste bij u past.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van schenken aan het Groninger Museum, neem dan contact op met Geert Slagter (gslagter@groningermuseum.nl).