Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Naar hoofdinhoud

Schenken en nalaten

Schenken aan het Groninger Museum

Cultuur voor nu en voor later. Uw warme herinneringen aan het Groninger Museum kunt u doorgeven aan volgende generaties. Met een schenking maakt u een betekenisvol verschil.

Wij kijken graag samen met u naar een passende bestemming voor uw schenking. U kunt uw gift bijvoorbeeld oormerken voor de programmering van bijzondere tentoonstellingen en projecten, de ontwikkeling van talent op het gebied van de kunsten of activiteiten voor speciale groepen (jong) publiek. Kortom: met uw schenking waarborgt u de toekomst van het Groninger Museum.

De mogelijkheden

U kunt op verschillende manieren schenken en het Groninger Museum opnemen in uw testament.

Het Groninger Museum beschikt over een ANBI-status en valt onder de Geefwet. Hierdoor is het door de fiscus aantrekkelijk gemaakt om aan het Groninger Museum te schenken.

Wanneer u een schenking doet aan het Groninger Museum mag u deze gift met 25% verhogen voordat u deze aftrekt van uw belastingen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken.

Bijvoorbeeld: U schenkt het Groninger Museum € 100. U mag dan € 125 aftrekken van uw inkomstenbelasting. Als u 30 % belasting betaalt betekent dit dat u van iedere € 100 die u schenkt € 37,50 terugkrijgt.

Let op: in Nederland geldt een drempel voor giften van 1% van uw bruto salaris maximaal oplopend tot 10 %, met een minimum van € 60. Voor periodieke schenkingen geldt géén drempel.

Een eenmalige schenking, groot of klein, is zeer welkom. Indien u dat wenst, kunt u uw gift speciaal bestemmen voor een specifieke activiteit van het Groninger Museum, zoals: aankopen, een tentoonstelling, onderzoek, restauratie of educatie. Heeft u zelf al een idee voor een geschikte bestemming? Wij gaan graag met u in gesprek.

Mocht u uw schenking direct willen regelen, via de donatiemodule (link naar eenmalig doneren) kunt u eenvoudig via onze website uw gift doen. Het is ook mogelijk om de gift via uw bank over te laten maken. De schenking kan worden overgemaakt naar:

IBAN nummer: NL93 RABO 0132 3961 06

Ten name van: Groninger Museum

Onder vermelding van: ‘Donatie Groninger Museum’

BIC/Swiftcode: RABONL2U

Als u het museum voor een aantal jaren achtereen wilt steunen, kunt u de schenkingen in een periodieke schenkingsovereenkomst vastleggen. Uw schenking wordt daarmee een periodieke gift. Een door u gekozen bedrag wordt voor een periode van ten minste vijf jaar vastgelegd. Hier vindt u een periodieke schenkingsovereenkomst (bijlage).

Wanneer uw periodieke gift is vastgelegd, kan elke termijn worden afgetrokken van het inkomen in het jaar waarin de termijn wordt betaald. Het fiscale voordeel is daardoor groter dan bij een eenmalige schenking. Hier geldt dat uw verhoging van de aftrek niet groter mag zijn € 1.250 per jaar.

Bijvoorbeeld: U schenkt het Groninger Museum € 1.000 per jaar. Dit bedrag mag u met 25% verhogen tot € 1.250 en dit vormt uw aftrekpost. Bij het toptarief van 52% krijgt u tot een maximum van elke € 1.000 per jaar € 650 van de fiscus terug.

Een gift van € 1.000 kost u dan in feite maar € 350.

Geef toekomst aan cultuur in Groningen. U kunt het Groninger Museum opnemen in uw testament, zodat ook generaties na u zich laten inspireren en verwonderen door cultuur.

U kunt cultuur op verschillende manieren laten doorklinken in uw testament.

• Legaat: een legaat is een in uw testament omschreven gift. U kunt kiezen voor een vast bedrag of een percentage van uw nalatenschap.

• (Mede-)erfgenaam: naast bijvoorbeeld familie, kinderen of andere goede doelen, kunt u het Groninger Museum tot (mede-)erfgenaam benoemen.

Persoonlijke wensen
Nalaten is een persoonlijke aangelegenheid. Wij gaan graag met u daarover in gesprek.

JR: Chronicles
JR: Chronicles © Foto: Hanne van der Velde

Alle schenkingen en nalatenschappen worden door het museum zorgvuldig beheerd en strikt voor museale activiteiten aangewend. Als u dat wenst, kunt u uw schenking voor een activiteit in het bijzonder bestemmen, zoals aankopen, tentoonstelling, onderzoek, restauratie of educatie.

Het Groninger Museum heeft een culturele ANBI-status. Hierdoor is geen erfbelasting verschuldigd over uw nalatenschap en komt het volledig ten goede aan de door u gekozen bestemming.

Mettina Bleker
Mettina Bleker

Neem contact op

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van schenken en nalaten aan het Groninger Museum, neem contact op met Mettina Bleker coördinator development & fondsenwerving | +31 6 23 87 99 90 | mbleker@groningermuseum.nl