This website uses cookies for an optimal user experience. Read our cookie statement

To main content
Overview
News article

Invoer 3455752

Thursday 25 April 2024

Eind november zal algemeen directeur Andreas Blühm (65) zijn werkzaamheden bij het Groninger Museum beëindigen. “Na 36 jaar werk bij vijf musea in twee landen, waarvan 19 jaar als directeur, is het moment gekomen om afscheid te nemen.” Blühm begon in 2012 bij het Groninger Museum na zijn directeurschap bij het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen. Van 1993 tot 2005 was hij Hoofd Presentatie van het Van Gogh Museum in Amsterdam. “Ik ben in 1993 met Van Gogh naar Nederland gekomen en ga met hem mijn werkzaamheden beëindigen.” Op 30 november 2024 opent de tentoonstelling Hoe Van Gogh naar Groningen kwam in het Groninger Museum. “De cirkel is dan rond”, aldus Andreas Blühm, “en het was een hele mooie cirkel.”

Onder leiding van Blühm heeft het team van het Groninger Museum vele uitdagingen gekend en successen geboekt. De verzameling werd verrijkt en er werden ruim 100 kleine en grote tentoonstellingen georganiseerd die honderdduizenden bezoekers naar het museum trokken. De afgelopen jaren werd de verbinding met de bewoners van de stad en provincie Groningen verstevigd. Met het “outreach”-programma heeft het museum veel Groningers bereikt, onder andere met weekenden voor wijken in de stad en workshops voor kinderen met de caravan in de hele provincie.

Voor Blühm stond en staat het publiek altijd centraal. Zo werden vele innovatieve programma’s voor speciale doelgroepen ontwikkeld. De door het Ministerie van OCW gefinancierde shuttlebus brengt sinds begin van dit jaar eenzame mensen met het museum en met elkaar in contact. Het aantal bezoekers en de hoge waardering zijn meetbare resultaten die de stevige positie van het museum, zijn collectie en zijn programma aantonen.

Voor de toekomst liggen er grote plannen om de omvangrijke collectie voor het publiek toegankelijk te maken, via een digitale ontsluiting. Ook een open depot wordt daarbij onderzocht. Er zijn echter ook grote uitdagingen: na Covid volgden de enorm gestegen energiekosten die de exploitatie van het museum onder druk zetten.

Andreas Blühm: “Het museum heeft een onmisbare positie in het culturele leven van Noord-Nederland, maar het is nu aan de tijd om het stuur over te dragen aan een nieuwe leiding, een nieuwe generatie. Ik ben alle stakeholders en alle begunstigers van het museum ontzettend dankbaar dat zij onze successen mogelijk gemaakt hebben. Er staat een uitermate bevlogen, kundig en enthousiast team dat moedig alle uitdagingen aan wil gaan en aan kan gaan.” Blühm is optimistisch dat het museum een gezonde toekomst heeft: “Juist in onzekere tijden hebben mensen behoefte aan houvast en wat is stabieler dan een museum dat al 150 jaar bestaat en het erfgoed van de Groningers bewaart?”

Jacques Wallage, voorzitter van de raad van toezicht: “We zijn Andreas Blühm grote dank verschuldigd voor zijn visie en inzet, die nieuwe kwaliteit aan het Groninger Museum heeft toegevoegd. Zijn brede belangstelling, zijn internationale oriëntatie en zijn trouw aan stad en ommeland maken dat wij met grote waardering en trots terugzien op zijn periode als directeur van het Groninger Museum. We zullen eind november op een passende wijze afscheid van hem nemen.”

De taak van de werving en selectie voor een nieuwe algemeen directeur ligt nu bij de raad van toezicht.