This website uses cookies for an optimal user experience. Read our cookie statement

To main content

GasTerra

Groninger Museum Gasterra
Groninger Museum Gasterra

GasTerra’s betrokkenheid bij het Groninger Museum heeft in de eerste plaats een historische achtergrond.

Volgend jaar is het 25 jaar geleden dat het toen nog ongedeelde Gasunie 25 miljoen gulden bijdroeg aan de nieuwbouw van het Groninger Museum. Toen Gasunie in 2005 werd opgedeeld in het huidige Gasunie en GasTerra zetten beiden de sponsoring voort. Daarmee kom ik op de eigenlijke reden dat GasTerra dit doet: we voelen ons een Gronings bedrijf en hechten daarom grote waarde aan de maatschappelijke en culturele waarden in onze stad. De blijvende verbondenheid met het vlaggenschip van het culturele aanbod in Groningen is daarvan een logisch gevolg.