This website uses cookies for an optimal user experience. Read our cookie statement

To main content

Provincie Groningen

Rene Paas
Rene Paas

Provincie Groningen vindt het belangrijk om te investeren in cultuur;

Met een breed en kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod willen we Groningen aantrekkelijker maken. Daarin heeft het Groninger Museum als cultuurpijler een grote verantwoordelijkheid. Om onder meer die reden ondersteunt de Provincie Groningen het Groninger Museum en zorgen zij samen met andere vaste cultuurpijlers instellingen voor een breed en en onderscheidend cultuuraanbod.