Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Naar hoofdinhoud

Gasunie

Gasuniegebouw Groningen
Gasuniegebouw Groningen

Gasunie heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het museum en heeft er al meer dan 25 jaar een warme band mee.

‘Gasunie is een (inter)nationaal opererend bedrijf, maar we wortelen nadrukkelijk in Groningen. Daar staat het bekende hoofdkantoor en daar zijn we het meest zichtbaar. We voelen ons thuis in de stad. Veel van onze werknemers wonen er of in de naaste omgeving. Het is fijn dat Groningen een bruisende stad is waar het voor de inwoners en de bezoekers prettig toeven is. Een volwassen cultureel klimaat, met het Groninger Museum als middelpunt, hoort daar wat ons betreft bij. Gasunie is blij dat we door het Groninger Museum te sponsoren daar een bescheiden bijdrage aan kunnen leveren. We hebben als onderneming veel aan de Groningse samenleving te danken en het voelt goed om daar wat voor terug te kunnen doen.’

Statement relatie met GasTerra en Gasunie

Het museum wordt door Gasunie en GasTerra structureel gesponsord. Steun die begon met een grote bijdrage van de Gasunie aan de gemeente Groningen, die in 1994 het huidige museumgebouw mogelijk heeft gemaakt. Naast de realisering van het gebouw kan het museum hierdoor kunst aankopen en tentoonstellingen mogelijk maken.

Er zijn soms kritische geluiden te horen over de relatie van het Groninger Museum met GasTerra en Gasunie. Actiegroepen eisen dat het Groninger Museum de banden met hen verbreekt, want er zou sprake zijn van “green washing”. De actiegroepen uiten weliswaar begrip voor de precaire situatie van de culturele sector, maar de beëindiging van sponsoring door de energiebedrijven die nog met fossiele brandstoffen werken is volgens hen belangrijker. Het verlies van inkomsten zou dus geaccepteerd moeten worden.

Het museum begrijpt de motieven van de actievoerders en is het eens met het doel om een klimaatneutrale energievoorziening te bereiken. Over de hele wereld is men zich bewust van de klimaatveranderingen. De door de gaswinning veroorzaakte aardbevingsproblematiek in Groningen heeft iedereen tot nadenken aangezet en inmiddels ook voor nieuw beleid en gedragsveranderingen gezorgd. De roep om verdergaande stappen waarmee klimaatveranderingen worden teruggedrongen of nieuwe aardbevingen kunnen voorkomen onderschrijft het museum.

GasTerra en Gasunie zijn niet alleen trouwe, gewaardeerde en onmisbare ondersteuners van het museum. Beide bedrijven zijn zich niet alleen bewust van de issues rondom de fossiele brandstoffen maar werken hard aan het faciliteren van alternatieven. Zij investeren in de energietransitie waarmee in de toekomst duurzame energie wordt opgewekt. Het Groninger Museum heeft hier vertrouwen in en houdt de banden met deze sponsoren graag aan.

1 februari 2022