Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Naar hoofdinhoud

Gasunie

Gasuniegebouw Groningen
Gasuniegebouw Groningen

Gasunie heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het museum en heeft er al meer dan 25 jaar een warme band mee.

‘Gasunie is een (inter)nationaal opererend bedrijf, maar we wortelen nadrukkelijk in Groningen. Daar staat het bekende hoofdkantoor en daar zijn we het meest zichtbaar. We voelen ons thuis in de stad. Veel van onze werknemers wonen er of in de naaste omgeving. Het is fijn dat Groningen een bruisende stad is waar het voor de inwoners en de bezoekers prettig toeven is. Een volwassen cultureel klimaat, met het Groninger Museum als middelpunt, hoort daar wat ons betreft bij. Gasunie is blij dat we door het Groninger Museum te sponsoren daar een bescheiden bijdrage aan kunnen leveren. We hebben als onderneming veel aan de Groningse samenleving te danken en het voelt goed om daar wat voor terug te kunnen doen.’

Het Groninger Museum en de relatie met GasTerra en Gasunie

De culturele sector – en daarmee het Groninger Museum – staat regelmatig voor een dilemma: is sponsoring door organisaties die banden hebben met de fossiele industrie nog wel welkom in de huidige tijd? Kunnen we ons bestaan wel op hetzelfde kwaliteitsniveau doorzetten wanneer (structurele) bijdragen van zulke partijen verdwijnen? En in hoeverre wordt de culturele sector gebruikt voor greenwashing door schenkers die hun imago willen verbeteren?

Het is een vraagstuk dat het Groninger Museum keer op keer, per mogelijke ondersteuner, kritisch beoordeelt. Ook wij zijn ons er van bewust dat de wereld zich in een crisis bevindt en accepteren wij niet langer sponsoring van organisaties die geen bijdrage (willen) leveren aan of zich inzetten voor het tegengaan van klimaatverandering.

Dat het Groninger Museum structureel financieel gesteund wordt door Gasunie en GasTerra is geen geheim. Steun die begon met een grote bijdrage van de Gasunie aan de gemeente Groningen. Die donatie maakte in 1994 de bouw van het huidige museumgebouw mogelijk. Daarnaast kan het museum door de structurele bijdrage kunst aankopen en tentoonstellingen mogelijk maken.

Regelmatig voeren beide bedrijven en het Groninger Museum gesprekken over de activiteiten en ambities van GasTerra en Gasunie. Op basis daarvan wordt de afweging gemaakt om de sponsorrelatie dan wel niet voort te zetten. Op dit moment is het Groninger Museum ervan overtuigd dat GasTerra en Gasunie zich hard inzetten om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Beiden zijn zich niet alleen bewust van de issues rondom de fossiele brandstoffen, ze werken bovendien aan het faciliteren van duurzame alternatieven. Hun cijfers, investeringen en de inzet van personeel, knowhow en technologie tonen dat zij actief investeren in de energietransitie, onderweg naar een duurzame toekomst. Daarmee heeft het Groninger Museum op dit moment voldoende vertrouwen in beiden.