This website uses cookies for an optimal user experience. Read our cookie statement

To main content

Gasunie

Gasunie Gebouw
Gasunie Gebouw

Gasunie heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het museum en heeft er al meer dan 25 jaar een warme band mee.

‘Gasunie is een (inter)nationaal opererend bedrijf, maar we wortelen nadrukkelijk in Groningen. Daar staat het bekende hoofdkantoor en daar zijn we het meest zichtbaar. We voelen ons thuis in de stad. Veel van onze werknemers wonen er of in de naaste omgeving. Het is fijn dat Groningen een bruisende stad is waar het voor de inwoners en de bezoekers prettig toeven is. Een volwassen cultureel klimaat, met het Groninger Museum als middelpunt, hoort daar wat ons betreft bij. Gasunie is blij dat we door het Groninger Museum te sponsoren daar een bescheiden bijdrage aan kunnen leveren. We hebben als onderneming veel aan de Groningse samenleving te danken en het voelt goed om daar wat voor terug te kunnen doen.’