Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Naar hoofdinhoud

GasTerra

Groninger Museum
Groninger Museum

GasTerra’s betrokkenheid bij het Groninger Museum heeft in de eerste plaats een historische achtergrond.

"In 2019 was het 25 jaar geleden dat het toen nog ongedeelde Gasunie 25 miljoen gulden bijdroeg aan de nieuwbouw van het Groninger Museum. Toen Gasunie in 2005 werd opgedeeld in het huidige Gasunie en GasTerra zetten beiden de sponsoring voort. GasTerra voelt zich een Gronings bedrijf en hecht daarom grote waarde aan de maatschappelijke en culturele waarden in onze stad. De blijvende verbondenheid met het vlaggenschip van het culturele aanbod in Groningen is daarvan een logisch gevolg."

GasTerra B.V.

Het Groninger Museum en de relatie met GasTerra en Gasunie

De culturele sector – en daarmee het Groninger Museum – staat regelmatig voor een dilemma: is sponsoring door organisaties die banden hebben met de fossiele industrie nog wel welkom in de huidige tijd? Kunnen we ons bestaan wel op hetzelfde kwaliteitsniveau doorzetten wanneer (structurele) bijdragen van zulke partijen verdwijnen? En in hoeverre wordt de culturele sector gebruikt voor greenwashing door schenkers die hun imago willen verbeteren?

Het is een vraagstuk dat het Groninger Museum keer op keer, per mogelijke ondersteuner, kritisch beoordeelt. Ook wij zijn ons er van bewust dat de wereld zich in een crisis bevindt en accepteren wij niet langer sponsoring van organisaties die geen bijdrage (willen) leveren aan of zich inzetten voor het tegengaan van klimaatverandering.

Dat het Groninger Museum structureel financieel gesteund wordt door Gasunie en GasTerra is geen geheim. Steun die begon met een grote bijdrage van de Gasunie aan de gemeente Groningen. Die donatie maakte in 1994 de bouw van het huidige museumgebouw mogelijk. Daarnaast kan het museum door de structurele bijdrage kunst aankopen en tentoonstellingen mogelijk maken.

Regelmatig voeren beide bedrijven en het Groninger Museum gesprekken over de activiteiten en ambities van GasTerra en Gasunie. Op basis daarvan wordt de afweging gemaakt om de sponsorrelatie dan wel niet voort te zetten. Op dit moment is het Groninger Museum ervan overtuigd dat GasTerra en Gasunie zich hard inzetten om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Beiden zijn zich niet alleen bewust van de issues rondom de fossiele brandstoffen, ze werken bovendien aan het faciliteren van duurzame alternatieven. Hun cijfers, investeringen en de inzet van personeel, knowhow en technologie tonen dat zij actief investeren in de energietransitie, onderweg naar een duurzame toekomst. Daarmee heeft het Groninger Museum op dit moment voldoende vertrouwen in beiden.