Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Naar hoofdinhoud

GasTerra

Groninger Museum
Groninger Museum

GasTerra’s betrokkenheid bij het Groninger Museum heeft in de eerste plaats een historische achtergrond.

"In 2019 was het 25 jaar geleden dat het toen nog ongedeelde Gasunie 25 miljoen gulden bijdroeg aan de nieuwbouw van het Groninger Museum. Toen Gasunie in 2005 werd opgedeeld in het huidige Gasunie en GasTerra zetten beiden de sponsoring voort. GasTerra voelt zich een Gronings bedrijf en hecht daarom grote waarde aan de maatschappelijke en culturele waarden in onze stad. De blijvende verbondenheid met het vlaggenschip van het culturele aanbod in Groningen is daarvan een logisch gevolg."

GasTerra B.V.

Statement relatie met GasTerra en Gasunie

Het museum wordt door Gasunie en GasTerra structureel gesponsord. Steun die begon met een grote bijdrage van de Gasunie aan de gemeente Groningen, die in 1994 het huidige museumgebouw mogelijk heeft gemaakt. Naast de realisering van het gebouw kan het museum hierdoor kunst aankopen en tentoonstellingen mogelijk maken.

Er zijn soms kritische geluiden te horen over de relatie van het Groninger Museum met GasTerra en Gasunie. Actiegroepen eisen dat het Groninger Museum de banden met hen verbreekt, want er zou sprake zijn van “green washing”. De actiegroepen uiten weliswaar begrip voor de precaire situatie van de culturele sector, maar de beëindiging van sponsoring door de energiebedrijven die nog met fossiele brandstoffen werken is volgens hen belangrijker. Het verlies van inkomsten zou dus geaccepteerd moeten worden.

Het museum begrijpt de motieven van de actievoerders en is het eens met het doel om een klimaatneutrale energievoorziening te bereiken. Over de hele wereld is men zich bewust van de klimaatveranderingen. De door de gaswinning veroorzaakte aardbevingsproblematiek in Groningen heeft iedereen tot nadenken aangezet en inmiddels ook voor nieuw beleid en gedragsveranderingen gezorgd. De roep om verdergaande stappen waarmee klimaatveranderingen worden teruggedrongen of nieuwe aardbevingen kunnen voorkomen onderschrijft het museum.

GasTerra en Gasunie zijn niet alleen trouwe, gewaardeerde en onmisbare ondersteuners van het museum. Beide bedrijven zijn zich niet alleen bewust van de issues rondom de fossiele brandstoffen maar werken hard aan het faciliteren van alternatieven. Zij investeren in de energietransitie waarmee in de toekomst duurzame energie wordt opgewekt. Het Groninger Museum heeft hier vertrouwen in en houdt de banden met deze sponsoren graag aan.

1 februari 2022