This website uses cookies for an optimal user experience. Read our cookie statement

To main content
Overview
News article

Jacques Wallage nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Groninger Museum

Monday 6 December 2021
Groninger Museum
Groninger Museum

Jacques Wallage (1946) is op 3 december 2021 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van het Groninger Museum. Jacques Wallage volgt Johan Remkes op. Het Groninger Museum is Johan Remkes veel dank verschuldigd voor de zorgvuldige en betrokken wijze, waarop hij het voorzitterschap heeft vervuld.

Met de toetreding van Jacques Wallage heeft de Raad van Toezicht opnieuw een voorzitter met een rijke politieke en bestuurlijke loopbaan; hij heeft een brede belangstelling voor kunst en cultuur.

Wallage groeide op in Groningen en studeerde sociologie en planologie in de stad. Hij begon zijn politieke loopbaan als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen. Van 1981 tot 1989 was hij lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. In 1989 werd hij staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen in het derde kabinet-Lubbers. In 1993 werd hij staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Op 1 oktober 1998 werd hij burgemeester van Groningen, een functie die hij ruim 10 jaar vervulde. Van 2009 tot 2017 was Wallage voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Hij is gasthoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. In de culturele sector vervulde hij onder andere het voorzitterschap van de H.N. Werkmanstichting, van de Raad van Toezicht van de Nationale Reisopera en van het Cultuur Participatiefonds.

Andreas Blühm, algemeen directeur van het Groninger Museum: ‘Jacques Wallage is een uitstekende keuze onder andere vanwege zijn bestuurlijke en politieke ervaring. Ook zijn sterke regionale en landelijke netwerk is voor het Groninger Museum bijzonder waardevol.’

Johan Remkes heeft na zeseneenhalf jaar afscheid genomen van de Raad van Toezicht: een periode waarin het museum vele bezoekers trok met tentoonstellingen als David Bowie is (2015) en Chihuly (2018). Onder zijn voorzitterschap is het Groninger Museum zowel in financieel als organisatorisch opzicht gegroeid. Het museum bouwde de afgelopen jaren een goede buffer op om zich ten tijde van de coronacrisis staande kunnen houden. Daarnaast is mede dankzij zijn inspanningen de relatie met stad en regio Groningen bestendig voor de toekomst.

De directie is onder toezicht van Remkes uitgebreid met een zakelijk directeur. Met de benoeming van Jacques Wallage is de Raad van Toezicht compleet en bestaat uit zeven personen, te weten Cathy Jager, Agnes Koops, Sander Prinsen, Elmer Sterken, Nathalie de Vries en Charlotte Wekker.

De benoeming in deze onbezoldigde functie is conform de statuten en de afspraken met de gemeente en provincie Groningen tot stand gekomen.