Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Naar hoofdinhoud

Organisatie

Het Groninger Museum is extrovert, eigenzinnig en veelkleurig. De kwalitatief hoogstaande collecties en presentaties vormen de basis om de verbinding tussen bezoeker en museum en de bezoekers onderling te versterken. Het Groninger Museum wil een zo breed mogelijk publiek verwonderen, aanzetten tot meningsvorming en uitnodigen tot vaak en gevarieerd gebruik.

Directie

Andreas Blühm (Algemeen directeur)

Conservatoren

Edgar Pelupessy (Junior Conservator Groninger Cultuurgeschiedenis)

Ruud Schenk (Conservator Hedendaagse kunst)

Juliette van Uhm (Conservator in opleiding)

Anneke de Vries (Conservator de Ploeg)

Lecong Zhou (Conservator Aziatische Keramiek)


Afdelingshoofden

Jeanine Bekker (Human Resources)

Sietse Bijsterveld (Beveiliging)

Harm Grooten (Financiën)

Ellis Hendriksen (Participatie & Educatie)

Henk Jelijs (Facilitaire Zaken / Technische Dienst)

Karina Smrkovsky (Communicatie/PR/Marketing)

Marlon Steensma (Collecties)

Fabiola Bierhoff (Coördinator Tentoonstellingen)

Annetje de Boo (Online communicatie & digitale projecten)

Rob Dijkstra (Informatiecentrum)

Ademiek Gerritsma (Development & Evenementen)

Saskia van Hijum (Evenementen)

Rosa Koijck (Publieksbalie)

Tabitha Picarima (Beveiliging)

Bianca Rongen (Beveiliging)

Alex Tjoelker (Outreach)

De Raad van Toezicht van de Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande bestaat uit de volgende personen:

De heer Jacques Wallage (voorzitter, auditcommissie en remuneratiecommissie)
Nevenfuncties:
- Bestuurslid bij Stichting Rookpreventie Jeugd
- Gasthoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

__

Mevrouw Cathy Jager (toezichthouder)
Hoofd Bureau Collecties & Tentoonstellingen van het Rijksmuseum Amsterdam

Nevenfunctie:
- Lid Raad van Toezicht Museum Speelklok, Utrecht


Mevrouw Agnes Koops (voorzitter auditcommissie)
Lid Raad van Bestuur van PWC Nederland N.V.;
Voorzitter van PwC Accountants N.V.

__

De heer Sander Prinsen (lid remuneratiecommissie)
Move Fast Ventures


Prof. dr. Elmer Sterken (lid auditcommissie)
Hoogleraar Monetaire Economie, Rijksuniversiteit Groningen;
Speciaal Adviseur van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nevenfuncties:
- Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek
- Voorzitter van het bestuur van QANU
- Voorzitter van het bestuur van de Stichting Socrates
- Secretaris/penningmeester van de Stichting Nicolaas Muleriusfonds


Mevrouw Charlotte Wekker (toezichthouder)
Promovenda gelijke kansen in het hoger beroepsonderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen;
Hogeschooldocent diversiteit en inclusie en samenlevingsopbouw Hanzehogeschool;
Adviseur Diversiteit en Inclusie Hanzehogeschool.

Nevenfuncties:
- Trainer en coach inclusieve communicatie gemeenten, onderwijs, zorg en maatschappelijke organisaties
- Adviseur en gespreksleider complexe inclusievraagstukken en beleid
- Auteur artikelen diversiteit en inclusie
- Spreker doorwerking slavernijverleden op de hedendaagse samenleving


Beloningsbeleid
De functie van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht is onbezoldigd. De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.

De bezoldiging van de directie staat in verhouding tot de omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden. Het Groninger Museum volgt de museum CAO.

Profielschets
Download hieronder de profielschets van de Raad van Toezicht.

Naam Anbi > Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande

Ook bekend als > Groninger Museum

Telefoonnummer > 050-3666555

K.v.K. > 02058065

RSIN/Fiscaal nummer > 002890653

Website adres > www.groningermuseum.nl

E-mail > info@groningermuseum.nl

Adres > Museumeiland 1

Postcode > 9711 ME

Plaats > Groningen

Postadres > Postbus 90

Postcode > 9700 ME

Plaats > Groningen

Link belastingdienst

Het tentoonstellingsprogramma van het Groninger Museum wordt ontworpen en goedgekeurd door de directie en conservatoren van het museum en is uitsluitend gebaseerd op uitnodigingen. Het tentoonstellingsprogramma wordt ongeveer twee jaar van tevoren gepland.

De directie en conservatoren van het museum volgen actief de Nederlandse en internationale hedendaagse kunst, maar accepteren ook tentoonstellings- en projectvoorstellen. Dit kan naar onze directeur gestuurd worden op het volgende e-mailadres: abluhm@groningermuseum.nl (alleen per e-mail!). Uw voorstel moet voorzien zijn van een motivatie voor het tentoonstellingsconcept of thema (1 pagina) en maximaal 6 beelden (.jpeg, 300 dpi, maximaal 1MB).

Aangezien ons tentoonstellingsprogramma alleen op uitnodiging is, geven we geen feedback over de voorstellen die worden ingezonden. Als uw voorstel succesvol is, zullen de conservatoren van het museum direct contact met u opnemen.

Jaarverslag 2022

Colofon

© 2024 Groninger Museum. All rights reserved.

Concept & art direction

...,staat

Concept & design
Rudo Menge

Studio Pek & Veren

Interaction and development
Slash2

Editor
Annetje de Boo

Contact: webmaster@groningermuseum.nl