Naar hoofdinhoud

Organisatie

Het Groninger Museum is extrovert, eigenzinnig en veelkleurig. De collecties en de presentaties vormen de basis van het Groninger Museum. Het publiek staat bij alle activiteiten centraal. Het Groninger Museum wil een zo breed mogelijk publiek verwonderen, aanzetten tot meningsvorming en uitnodigen tot veelvuldig gebruik.

Directie

Andreas Blühm (Algemeen directeur)

Louise ter Kuile (Zakelijk directeur a.i.)

Conservatoren

Mariëtta Jansen (De Ploeg en moderne schilderkunst)

Egge Knol (Archeologie, geschiedenis en oude regionale kunst(nijverheid))

Ruud Schenk (Moderne beeldende kunst en kunst uit de 20e eeuw)

Mark Wilson (Chief curator)

Sue-an van der Zijpp (Hedendaagse beeldende kunst, design en mode)

Jorrit Huizinga (Junior conservator)

Muriel Ramuz (Beringer Hazewinkel conservator in opleiding)

Afdelingshoofden

Ingrid Blondeau (P & O)

Karina Smrkovsky (Communicatie/PR/Marketing)

Jenny Kloostra (Collecties)

Steven Kolsteren (Educatie & publieksinformatie)

Geert Slagter (Controller)

Arjan van der Leest (Beveiliging)

Coördinatoren

Annetje de Boo (Online communicatie & digitale projecten)

Willemien Bouwers (PR & communicatie)

Rob Dijkstra (Informatiecentrum)

Ademiek Gerritsma (Evenementen & relatiebeheer)

Geertje de Groot (Educatieve projecten)

Saskia van Hijum (Evenementen)

Sander Daams (Educator & coördinerend museumdocent)

De Raad van Toezicht van de Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande bestaat uit de volgende personen:

De heer Johan Remkes (voorzitter)

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst
 • Voorzitter Forum voor Stedelijke Vernieuwing
 • Voorzitter Raad van Toezicht Verweij-Jonker Instituut
 • Lid College Bodemdaling Groningen
 • Voorzitter Raad van Commissarissen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Portaal in Utrecht

De heer Jacob Kielman
Directeur Stichting Woningcorporatie Woonborg

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Linx Telefommunications b.v., Amsterdam
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rendo n.v., Meppel
 • Lid Raad van Toezicht Museum de Buitenplaats, Eelde
 • Voorzitter Beleggingscommissie van Stichting Oude Groninger Kerken, Groningen
 • Penningmeester Coöperatieve Boekhandel Boomker u.a. te Haren

Mevrouw Inez Boogaarts

Nevenfuncties:

 • Lid/penningmeester Raad van Bestuur Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond
 • Bestuur Laurenspenning, Rotterdam
 • Lid Expertenjury, Internationale Kulturpolitik, NRW-Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport, Düsseldorf
 • Lid Stedelijk Platform Beeldenstroom, Dordrecht
 • Jury Hans Horsting Prijs, Rotterdam

De heer Henk Pijlman
Voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Noord-Nederlands Orkest
 • Voorzitter Stichting Beheer Aandelen FC Groningen
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Noorderslag/Eurosonic
 • Lid Raad van Toezicht Energy Valley
 • Lid Eerste Kamer

De heer Sander Prinsen

Mevrouw Nathalie de Vries
Directeur/eigenaar MVRDV, bureau voor architectuur en stedenbouw Rotterdam
Professorin für Baukunst aan de Kunstakademie Düsseldorf

Nevenfuncties:

 • Voorzitter BNA, de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus
 • Lid Raad van Toezicht Witte de With Center for Contemporary Art Rotterdam
 • Lid strategisch panel High Speed 2 (HS2) London


Beloningsbeleid
De functie van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht is onbezoldigd. De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.

De bezoldiging van de directie staat in verhouding tot de omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden. Het Groninger Museum volgt de museum CAO.

Profielschets
Download hieronder de profielschets van de Raad van Toezicht.

Naam Anbi > Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande

Ook bekend als > Groninger Museum

Telefoonnummer > 050-3666555

K.v.K. > 02058065

RSIN/Fiscaal nummer > 002890653

Website adres > www.groningermuseum.nl

E-mail > info@groningermuseum.nl

Adres > Museumeiland 1

Postcode > 9711 ME

Plaats > Groningen

Postadres > Postbus 90

Postcode > 9700 ME

Plaats > Groningen

Link belastingdienst

Het tentoonstellingsprogramma van het Groninger Museum wordt ontworpen en goedgekeurd door de directie en conservatoren van het museum en is uitsluitend gebaseerd op uitnodigingen. Het tentoonstellingsprogramma wordt ongeveer twee jaar van tevoren gepland.

De directie en conservatoren van het museum volgen actief de Nederlandse en internationale hedendaagse kunst, maar accepteren ook tentoonstellings- en projectvoorstellen. Dit kan naar onze directeur gestuurd worden op het volgende e-mailadres: abluhm@groningermuseum.nl (alleen per e-mail!). Uw voorstel moet voorzien zijn van een motivatie voor het tentoonstellingsconcept of thema (1 pagina) en maximaal 6 beelden (.jpeg, 300 dpi, maximaal 1MB).

Aangezien ons tentoonstellingsprogramma alleen op uitnodiging is, geven we geen feedback over de voorstellen die worden ingezonden. Als uw voorstel succesvol is, zullen de conservatoren van het museum direct contact met u opnemen.

© 2018 Groninger Museum. All rights reserved.

Concept & art direction

...,staat

Concept & design
Rudo Menge

Studio Pek & Veren

Interaction and development
Slash2

Editor
Annetje de Boo

Contact: webmaster@groningermuseum.nl