Groninger Museum Salon

Wat is een Salon? In de 18de eeuw kwamen kleine groepen van geleerden, kunstliefhebbers, filosofen en geïnteresseerden bij elkaar om een nieuw boek te bespreken, een nieuw kunstwerk te bewonderen of een doorreizende filosoof te leren kennen. De Groninger Museum Salon wil u verleiden om met de directeur van het museum, conservatoren, kunstenaars, vormgevers, denkers en met elkaar in gesprek te komen.

Het altijd spraakmakende Groninger Museum biedt u een inspirerende omgeving en interessante gesprekspartners. U krijgt exclusief toegang tot tentoonstellingen, bijvoorbeeld als preview, of een uniek kijkje achter de schermen. We laten u verrassend, nieuw en niet vaak getoond werk zien. U ontmoet kunstenaars uit binnen- en buitenland. Zij vertellen u graag over hun werk. 

Steun het Groninger Museum met € 2.500,-- per jaar door donateur te worden van de Stichting Groninger Museum Salon en word daarnaast lid van de Vereniging Groninger Museum Salon voor € 500,--. Als lid van de Salon geniet u onder andere de volgende privileges: 

•    Twee Salonpassen per lid, die recht geven op onbeperkt toegang tot het museum
•    Vermelding van uw bedrijfsnaam in het museum
•    Vermelding van uw bedrijfsnaam op de museumwebsite met een link naar uw eigen website
•    Vermelding van uw bedrijfsnaam op algemene uitingen van het museum
•    Twee keer per jaar een salonbijeenkomst met een rondleiding en/of bijzondere sprekers
•    Jaarlijks een Salondiner met een rondleiding (preview)
•    Jaarlijks per lid een rondleiding voor 15 genodigden
•    Uitnodigingen voor openingen en bijzondere evenementen
•    Gratis gebruik van het Groninger Museum Kantoor, om rustig te werken of voor zakelijke besprekingen 
•    Toezending Museum Magazine, met daarin ter promotie een interview met een Salonlid 
•    20% korting op de zaalhuur 
•    20% korting op catalogi van het Groninger Museum 

Wilt u deel uitmaken van deze exclusieve Salon of meer informatie ontvangen, neem dan contact op met coördinator evenementen en relatiebeheer Ademiek Gerritsma, tel: 0503666505 of agerritsma@groningermuseum.nl. Daarnaast kunt u ook terecht bij Henk de Groot van Dommerholt Advocaten om lid te worden. 

Stichting Groninger Museum Salon 
Postadres: 
Leonard Springerlaan 17 
9727 KB  GRONINGEN 
T (050) 721 06 20 

RSIN:  
855789979 

Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling
Het financieel ondersteunen van het Groninger Museum middels (jaarlijkse) uitkeringen en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling: 
Het beleid van het bestuur van de stichting is erop gericht veertig donateurs te werven die elk € 2.500,-- per (boek)jaar bijdragen. Ten minste 90% van de donaties zal in het (boek)jaar van ontvangst worden geschonken aan de stichting “Stichting Groninger Museum voor Stad en Land”, ook bekend als “Groninger Museum”. 

Bestuurssamenstelling, beloningsbeleid van de instelling en namen van de bestuurders: 
Het bestuur van de Stichting Groninger Museum Salon wordt gevormd door de heer H.J. de Groot (voorzitter), de heer L.R. Brill (secretaris) en de heer E.H. U-A-Sai (penningmeester). Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden.

  • Groninger Museum Salon