Kunstenaars van De Ploeg

Leer de leden van Kunstenaarskring De Ploeg kennen.
De afgebeelde werken zijn alle door Stichting De Ploeg aan het Groninger Museum in langdurig bruikleen gegeven.